ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :دانلود پایان نامه ارشد

روش اول اکثرا بر اساس الگوریتم های تطبیق بلوکی[1] شکل گرفته می باشد. در این روش فرض بر آن شده که تمام پیکسل های هر بلوک دارای حرکت یکسان هستند. در نتیجه در آغاز به وسیله الگوریتم های تطبیق بلوکی جبران سازی حرکتی[2] دوربین صورت می پذیرد. در مرحله بعد نوع حرکت تمام بلوک های تصویر شناسایی خواهد گردید. در نتیجه پس زمینه و همچنین نواحی که به عنوان کاندید برای اهداف هستند، مشخص خواهند گردید. سپس با بهره گیری از تصویر به دست آمده از الگوریتم های قطعه بندی[3]، اهداف متحرک تصویر به گونه دقیق و واضحی به دست می آیند. توضیحاتی که تا این جا ارائه شده مربوط به مرحله آشکارسازی اهداف بوده می باشد. پس از آشکارسازی، با اعمال فیلتر های خانواده بیز می توان مرحله ردیابی را نیز با موفقیت انجام داد.

روش دوم بر پایه یک الگوریتم بسیار پرکاربرد پردازش تصویر می باشد. این الگوریتم عموما در مسائل شناسایی اشیا[4]، رباتیک و سه بعدی سازی[5] تصاویر مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این پایان نامه با کاربرد متفاوتی از این الگوریتم روبرو هستیم. بهره گیری از این روش در ردیابی اهداف متحرک دلیلی دیگر بر جامعیت این الگوریتم می باشد. مراحل این الگوریتم به این شکل می باشد که در آغاز به وسیله این روش نقاط مورد علاقه[6] موجود در تصویر تعیین می شوند. سپس در ادامه مراحل، به ردیابی این نقاط خواهیم پرداخت. خواص منحصر به فرد این الگوریتم باعث ایجاد روش بسیار مناسبی جهت ردیابی در شرایط دوربین متحرک شده می باشد. روشی با مزایای ویژه ای که آن را از سایر روش هایی که قابل به کارگیری در این شرایط هستند، متمایز می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: