ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک :پایان نامه ارشد

الگوریتم به این شکل آغاز می گردد که با دانستن موقعیت دقیق هدف در فریم اول که به صورت دستی مشخص می گردد ، پنجره ای با ابعاد مشخص دورناحیه هدف در نظر گرفته می گردد. سپس فراوانی رنگی برای شدت رنگ پیکسل های ناحیه هدف محاسبه می گردد. برای راحتی محاسبات نمودار به صورت پله ای در نظر گرفته می گردد. فراوانی رنگی حاصل شده با q نمایش داده می گردد که آن را مدل هدف[3] می نامند. این مدل قابل نمایش به وسیله یک بردار می باشد که طول بردار نشان دهنده تعداد قسمت هایی[4] می باشد که برای پله ای کردن فضای رنگی بهره گیری شده می باشد. با ورود فریم بعدی به سیستم دقیقا در محل قبلی ناحیه هدف ، در این فریم نیز پنجره ای به همان اندازه در نظر گرفته می گردد. سپس با محاسبه فراوانی رنگی برای پیکسل های این ناحیه،  بردار p(y) به روش مشابه بردار q محاسبه می گردد. همان گونه که از ظاهر ارتباط نیز مشهود می باشد این فراوانی رنگی تابع مکان پنجره می باشد و طبیعتا تا زمانی که تطبیق کامل اتفاق نیفتد، متغیر می باشد. از این رو به آن کاندید هدف[5] می گویند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: