دانلود پایان نامه طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

 

توسط آنالیزهای شبکه می‌توان نشان داد که یک سلف سری[1] با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک خازن موازی از ترمینال­های خارجی آن می باشد، همان گونه که در شکل ‏2‑7 (الف) به وضوح دیده می گردد. همچنین یک خازن موازی با معکوس کننده‌هایی که در دو طرف آن قرار دارند، معادل یک سلف سری از ترمینال­های خارجی آن می باشد، همان گونه که در شکل ‏2‑7 (ب) نشان داده‌شده می باشد [15].

همان گونه که نشان داده گردید، معکوس کننده‌ها قادرند سطوح ادمیتانس یا امپدانس را بسته به مقدار پارامترهای  یا  تغییر دهند. بهره گیری از این خواص ما را قادر می‌سازد تا یک مدار فیلتر را به یک فرم معادل تبدیل کنیم که برای پیاده‌سازی ساختارهای مایکرویو راحت تر هستند. برای مثال، دو ساختار نوع پایین گذر کلی در شکل ‏2‑5 می‌تواند به فرم نشان داده‌شده در شکل ‏2‑6 تبدیل شوند .

[1] Series Inductance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: