واسطه بین نانو لولههای کربنی و فلزی که برای اتصال سورس و درین بهره گیری شده، در یک CNFET سد شاتکی( SB ) را تشکیل میدهد؛ تشکیل این سدهای انرژی برای تزریق الکترونها و حفره ها توسط اتصال شاتکی در [49] ، گزارش داده شده می باشد. ارتفاع SB ها به شدت به ناحیه کاری فلز و شرایط گداختگی بهره گیری شده در طول ساخت CNFET ، بستگی دارد [50] . به وجود آمدن سدهای شاتکی در قسمت سورس و درین یک ترانزیستور باعث کاهش قابل ملاحظه ای در جریان درین ترانزیستور میشوند. پس، برای کارایی عملیاتی بالاتر قطعات CNFET ، فلزهای مناسبی نیاز می باشد که بتوانند در محل اتصال سوری و درین بهره گیری شده و ایجاد اتصال اهمی با آنها کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها