دانلود پایان نامه طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

با در نظر داشتن تاثیر کانال مخابراتی در سیگنال دریافتی، گیرنده جهت عیان سازی داده های ارسالی به اطلاعات حالت کانال و جبران اثر آن نیازمند می باشد. بدست آوردن اطلاعات حالت کانال درگیرنده با بهره گیری از الگوریتم های تئوری تخمین[1] انجام می گیرد. در سیستم های MIMO-OFDM علاوه بر آشکارسازی داده، جهت ترکیب دایورسیتی[2] یا حذف تداخل فضایی[3] به اطلاعات حالت کانال در گیرنده نیازمندیم. همچنین در فرستنده برای MIMO حلقه بسته[4] و طراحی کدهای فضا-زمان[5] اطلاعات حالت کانال مورد نیاز می باشد. دقت تخمین کانال به صورت مستقیم بر روی عملکرد کلی سیستم MIMO-OFDM تأثیر می گذارد [1] [4] [10].

تعداد بالای کانال های موجود در سیستم و همچنین تداخل بین آنتنی ناشی از ارسال هم زمان سیگنال از چند آنتن فرستنده، تخمین کانال را در سیستم های MIMO-OFDM به یک چالش عمده تغییر داده می باشد. به گونه کلی تخمین کانال در سیستم های مخابراتی به دو روش انجام می گردد[6] : یکی بر اساس سمبل های آموزشی[7] و دیگری به صورت کور[8]. درتخمین کانال با بهره گیری از سمبل های آموزشی[9]، سمبل هایی معلوم (نزد گیرنده) جهت تخمین کانال توسط فرستنده ارسال می شوند و این اقدام به صورت مکرر با دوره ی زمانی مشخص جهت تعقیب وضعیت کانال[10] انجام می شود. در تخمین کانال به صورت کور، گیرنده بایستی بتواند بدون بهره بردن از سمبل های معلوم، کانال مخابراتی را تخمین بزند. اگرچه در تخمین کانال به روش کور بهره گیری ی بهتری از پهنای باند می گردد و این روش تأثیری بر نرخ داده ارسالی ندارد، اما دقت تخمین و سرعت همگرایی آن نسبت به روش سمبل های آموزشی به صورت قابل ملاحظه ای کمتر می باشد. به این دلیل، تخمین کانال با بهره گیری از سمبل های آموزشی بسیار قابل اطمینان[11] و شایع بوده و در تقریبا تمام کاربردهای مخابراتی بهره گیری می گردد. پس در این پایان نامه به تحلیل و مطالعه روش های تخمین کانال با بهره گیری از سمبل های آموزشی می پردازیم. به گونه کلی در سیستم های مبتنی بر OFDM سه ساختار مختلف برای ارسال سمبل های آموزشی هست [12] [17]:

 

  • الگوی بلوکی[12]
  • الگوی شانه[13]
  • الگوی شبکه ای[14]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد