دانلود پایان نامه زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

شبکه‌ی مش بی‌سیم برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران بایستی بتواند سطوح مختلفی از کیفیت سرویس را ارائه و با برقراری آن کیفیت‌ها را تضمین کند .منابع شبکه می‌بایست به نحوی سازمان دهی و مدیریت گردد که بتواند بهره‌‌‌وری و بازدهی بالایی داشته باشد، به نحوی که احتمال عدول از شرایط تضمین شده برای سرویس و هم چنین هزینه های لازم کمینه گردد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی پیشنهادی برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم می باشد. کوشش بر آن می باشد الگوریتم پیشنهادی  ضمن دارا بودن شرایط مقیاس پذیری و نیز قابلیت بهره گیری در کنار سایر الگوریتم های موجود؛ تضمین خوب، قابل قبول و  تا حد ممکن دقیقی را برای پارامتر تأخیر فراهم آورد. با در نظر داشتن این که تضمین کیفیت سرویس به صورت انتها به انتها اکثرا مبتنی بر زمان‌بندی مناسب  رله‌ها و گره‌‌‌ها  با  BS   در تخصیص و  رزرو کردن کانال در مسیر بین مبدا تا مقصد می باشد، در این پژوهش کوشش گردید برپایه‌ی  الگوریتم‌های بهینه سازی ژنتیک، قابلیت تضمین انتها به انتهای کیفیت سرویس در شبکه‌های  مش بی‌سیم را فراهم آوریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد