دانلود پایان نامه رشته برق ساختار تشدیدی

 

شکل ‏4‑14- (الف) ساختار فیلترمیان‌گذر با بهره گیری از ساختار نوع A (ب) فیلتر ساخته . ابعاد برای المان سری به صورت (a=5.2mm, b=5mm, c=0.4mm d=0.3mm) و برای المان موازی به صورت (a=5.3mm, b=5.3mm, c=0.4mm, d=0.4mm) می باشد.

توزیع جریان سطحی برای این ساختار در شکل ‏4‑15 نشان داده‌شده می باشد. در این شکل توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید المان موازی آورده شده می باشد. همان گونه که  در این شکل دیده می گردد هیچ سیگنالی در فرکانس‌های 2.86 GHZ و 4.1 GHz به پورت خروجی نمی­رسد و در المان موازی تشدید می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد