دانلود پایان نامه ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

مقایسه ای میان روش های پیشنهادی و سایر روش ها به مقصود مطالعه بازده آن ها صورت گرفته می باشد. مقایسه شامل فریم های مختلف در فرآیند ردیابی و همچنین نمودارهای خطا در موقعیت های مختلف قرار گرفتن اهداف می باشد. به علاوه با در نظر داشتن نتایج به دست آمده، تحلیل هایی نیز صورت گرفته که متن آن ها در این فصل گرد آوری شده می باشد. تمام داده ها بر اساس فیلم های تهیه شده به وسیله دوربین های دستی واقعی می باشد.

 

فصل ششم : نتایج و  پیشنهادات

در این فصل با مطالعه کلی روش های موجود و بحث در مورد مزایا و معایب، نتیجه گیری کلی از عملکرد الگوریتم های پیشنهادی انجام می شود. همچنین پیشنهاداتی برای علاقه مندان در جهت انجام مطالعه اضافی و تحقیقات آینده در این زمینه ارائه شده می باشد.

 

در پایان نیز لیستی از تمام مراجعی که در راه تهیه این پایان نامه مورد بهره گیری قرار گرفته اند، فراهم گردیده می باشد. این لیست مراجع شامل کتب و مقالات علمی متعددی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد