دیگهای بازیاب حرارت بر اساس سطوح فشار بخار تولیدی به سه دسته کلی تک فشاره ، دوفشاره وسه فشاره تقسیم می شوند .

الف –  دیگ بازیاب تک فشاره

ساده ترین نوع دیگ بازیاب حرارتی که معمولاً برای تولیــد آب یا بخار تک منـظوره استــفاده می گردد . در این دیگ درام با اواپراتور مربوطه در دیگ بخار در نظر گرفته می گردد . امکان گرمایش آب دی اریتور نیز در دیگ بخار در نظر گرفته می گردد . شکل (7-7) دیگ بازیاب ، شامل سه قسمت پیش گرمکن آب تغذیه (اکونومایزر) ، اواپراتور و سوپرهیتر را نشان می دهد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو-دانلود پایان نامه