دانلود پایان نامه درباره رادار پسیو

 

همانطور که می­دانیم، در رادار غیرفعال مبتنی بر سیگنال DVB_T داده­ها در کانال مرجع و مراقبت جمع­آوری می­شوند. در گیرنده بعد از پردازش اولیه، کانال مرجع شامل سیگنال مرجع و نویز بوده و کانال مراقبت نیز شامل سیگنال اهداف و سیگنال­های چندمسیره و سیگنال مرجع می­باشد. با در نظر داشتن اینکه موضوع بحث ما در این گزارش بازتولید سیگنال کانال مرجع می­باشد، در ادامه به تبیین مراحل هم­زمان­سازی و تخمین آفست­ فرکانسی و جبران آن و سپس تخمین کانال و همسانسازی[1] در گیرنده­ی مرجع می­پردازیم. همچنین با بهره گیری از شبیه­سازی­های کامپیوتری عملکرد و کارایی الگوریتم­های پیشنهادی را مطالعه خواهیم نمود]20[.

 

شکل (4-1): ساختار گیرنده­ی مرجع

 

پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده‌های زمینی[2] (DVB-T)، یکی از استانداردهای امروزه برای پخش شبکه­های تلویزیونی می­باشد. جهت ارسال داده­ی با نرخ بالا برای ارسال ویدئویی، بهره گیری از تکنیک OFDM مناسب می­باشد، زیرا سیگنال OFDM به سادگی همسان­سازی می­گردد. از آنجایی­که این سیگنال به آفست فرکانسی و تأخیر زمان در دریافت سیگنال حساس می­باشد، در یک گیرنده­ی  DVB-Tعلاوه بر تخمین و همسان­سازی کانال، همگام سازی فرکانسی نیز ضروری می­باشد. مهم­ترین عملیاتی که در گیرنده­ی دیجیتال مورد نظر بایستی انجام گردد، تخمین کانال و سپس همسان­سازی سیگنال دریافتی می باشد اما قبل از این عملیات بایستی همگام سازی فرکانسی و زمانی انجام گردد که در ادامه به تبیین دقیق این مراحل خواهیم پرداخت]20[.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: