الگوریتم PSO برای حل مسائل متنوعی در سیستم­های قدرت بکار گرفته شده می باشد. مقالات منتشره انتخابی بر اساس بهره گیری از PSO در سیستم­های قدرت را به صورت زیر می­توان اختصار­سازی نمود:

  • جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن
  • پخش بار اقتصادی
  • کنترل ولتاژ و توان راکتیو
  • طراحی پایدارساز سیستم قدرت

 

3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن

الگوریتم PSO به صورت موفق به مساله­ی جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن اعمال شده می باشد. در [52]، الگوریتم PSO برای جایابی خازن با هدف بهبود کیفیت توان در حضور هارمونیک­های ولتاژ و جریان تحت قیود محدوده­های ولتاژ، اندازه و ظرفیت بانک ­خازنی، محدوده­ی کیفیت توان بکار رفته می باشد. در فرمول­بندی تابع هدف مرجع [53]، اثرات اعوجاج هارمونیکی، ماهیت مجزای خازن­ها و سطوح بار مختلف، همگی در تابع هدف مساله گنجانده شده و با بهره گیری از الگوریتم PSO این تابع هدف کمینه شده می باشد. نویسندگان مرجع [54]، تکنیک باکتری جستجوگری[1] را با الگوریتم PSO به مقصود حصول مکان و ظرفیت بهینه­ی خازن­های ثابت و کلیدزنی در شبکه­های شعاعی و حلقوی در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی، ادغام کرده­اند. تابع هدف مرجع مذکور، کمینه­سازی هزینه­های تلفات انرژی کل و هزینه­ی نصب خازن، شاخص اعوجاج هارمونیکی کل[2] (THD) و ولتاژ مولفه­ی اصلی انحراف از مقدار مجاز را در بر می­گیرد. در [55]، نوع گسسته­ی الگوریتم PSO با الگوریتم پخش توان توزیع شعاعی[3] ترکیب شده تا جایابی بهینه­ی خازن با در نظرگرفتن هارمونیک­های شبکه اجرا گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تشخیص و طبقه­ بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور-پایان نامه ارشد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد