در این مرحله تأثیر متغیر بودن سرعت وزش باد بر مدل قابلیت اطمینان واحد بادی مورد مطالعه قرار می­گیرد. سرعت باد با در نظر داشتن شرایط آب و هوایی در طول سال، روز و حتی ساعت متغیر می­باشد. در شکل 3-16 سرعت وزش باد برای منطقه منجیل در سال 2008 به صورت ساعت به ساعت (8760 داده) آورده شده می باشد ]24[. این داده­ها توسط سازمان انرژی­های نو ایران (سانا) جمع­آوری شده می باشد.

همان­گونه که مشخص می باشد سرعت باد به صورت تصادفی بوده و در طول زمان­های مختلف مقادیر متفاوتی را اختیار می­کند. برای به دست آوردن توان خروجی توربین بادی از منحنی توان توربین که توسط سازنده داده شده می باشد بهره گیری می­گردد. منحنی توان توربین V90 ساخت کارخانه Vestas دانمارک در شکل 3-17 نشان داده شده می باشد ]25[. این توربین بادی دارای ظرفیت 3 مگاوات بوده و بر اساس تکنولوژی ژنراتور القایی دو سو تغذیه کار می­کند. در این پژوهش روش پیشنهادی  تعیین مدل قابلیت اطمینان واحد بادی به این توربین اعمال شده و مدل بدست آمده در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت بهره گیری می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت