دانلود پایان نامه درباره الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

محاسبه­ی   به این شکل تعریف می­شوند که،  ، بیانگرکل اطلاعاتی می باشد که بایستی در فریم kام توسط کاربر iام  ارسال گردد و  به عنوان زمان شروع امین فریم برای امین منبع در نظر گرفته می­گردد. بازه­ی نمونه­برداری برابر با   می باشد که برابر با طول فریم یعنی  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: