دانلود پایان نامه تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

مسئله ای که در اینجا به مطالعه آن می پردازیم در حوزه ی مهندسی معکوس سیستم های مخابراتی قرار می گیرد. در این حالت هدف، یافتن اطلاعات مربوط به مخابره استراق سمع شده می باشد در حالی که فرد استراق سمع کننده مشخصات و ویژگی های سیستم انتقال دهنده‌ی بهره گیری شده را نمی‌داند. حتی زمانی که در سیستم ارتباطی هیچگونه رمزنگاری بهره گیری نشود و یا مشخصات آن به گونه عمد پنهان نشوند، مهندسی معکوس در این مرحله به چند دلیل کار سختی به شمار می رود. نخست اینکه برای هر عنصر در سیستم گزینه های انتخابی زیادی هست، بعلاوه سیگنال استراق سمع شده در حین ارسال دچار خطاهایی می گردد. پس شخص استراق سمع کننده هم بایستی خطاها را مشخص و رفع کند و هم ویژگی های هر عنصر را در سیستم های ارتباطی بازیابی کند که شامل یافتن اسکرمبلر و تصحیح خطای کد می باشد. مسئله‌ی مطالعه تصحیح خطای کد در[4] و [5]مطالعه شده می باشد. در این بخش ما به شناسایی عنصر دیگری در سیستم های مخابراتی که اسکرمبلرهای خطی می باشند می پردازیم [6].

اسکرمبلرهای خطی در واقع یک طرح مخابراتی برای شکستن توالی زیادی از بیت‌های یکسان در یک دنباله می‌باشند که این بیت‌های یکسان و پشت سرهم می‌توانند باعث مشکلاتی در همزمان سازی[1] شوند. یک اسکرمبلر خطی شامل شیفت رجیستر فیدبک خطی می‌باشد که خروجی آن با دنباله ورودی ترکیب می گردد. دو نوع متفاوت از اسکرمبلرهای خطی هست:

شکل ‏31 الف) اسکرمبلر جمعی  ب)اسکرمبلرضربی [6]

 

اسکرمبلرهای همزمان[2] و اسکرمبلرهای خود متناسب شده[3]. تفاوت این دو نوع اسکرمبلر همان‌گونه که در شکل 3-1 نشان داده شده می باشد مربوط به چگونگی ترکیب خروجی LFSRها با دنباله ورودی می باشد.

.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: