1-1-1-1-1-                      نیروهای اتصال کوتاه

معادله اساسی برای محاسبات نیرو­های الکترومغناطیسی از معادله (‏2‑2)  پیروی می­کند:

 

در این معادله، B  بردار چگالی شار نشتی[2] در سیم­پیچ­ها، I بردار جریان و L طول سیم­پیچ می­باشد. اگر تحلیل نیرو­ها بطور دو بعدی و بصورتشکل ‏2‑3 در نظر گرفته و چگالی جریان در جهت محور Z باشد، آنگاه چگالی شار نشتی در هر نقطه دارای دو مولفه خواهد بود، یک مولفه در جهت شعاعی  و مولفه دیگر در جهت محوری  خواهد بود. در حقیقت نیرو­های شعاعی[3] در جهت  ناشی از چگالی شار نشتی محوری و نیرو­های محوری[4] در جهت  هم ناشی از چگالی شار نشتی شعاعی می­باشد[35].

شکل ‏2‑3: توزیع شار نشتی و نیرو­های شعاعی و محوری ایجاد شده توسط آن

نیرو­های شعاعی باعث می­گردد که سیم­پیچ بیرونی به سمت خارج کشیده گردد و در حالیکه سیم­پیچ­های داخلی که نیرو­های شعاعی را تحمل می­کنند، به سمت داخل منقبض می­شوند و در صورت شدید بودن این نیرو­ها، سیم­پیچ درونی متلاشی خواهد گردید. حال اگر سیم­پیچ بیرونی در نظر گرفته شوند، نیروهای وارده بر بخش قطر داخلی سیم­پیچ بیرونی بیشترین نیرو را متحمل خواهد گردید. این مطلب در شکل ‏2‑4 نشان داده شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم