دانلود پایان نامه برق طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

این فیلتر با مدار معادل شکل 2-16-ب) مدل می­گردد. حلقه سه گوش و عنصر سه قطبی به ترتیب با دو سلفL1  و L2 معادل شده و فضای بین سلول­های واحد و فضای بین دو عنصر نیز به ترتیب با خازن­های C1 و C2 مدل می­شوند. امکان تنظیم فرکانس تشدید با خازن C1 وجود ندارد زیرا فضای بین دو عنصر حلقه سه گوش و سه قطبی ثابت می باشد اما می­توان با تغییر فضای بین دو سلول (C2)، فرکانس تشدید را عوض کرد. نتایج شبیه سازی این فیلتر با نرم افزار CST در شکل 2-17 نظاره می­گردد. همانطوری که در شکل 2-17 نظاره می­کنید، فیلتری با یک حلقه سه گوش، دارای دو فرکانس تشدید و فیلتری با عنصر سه قطبی دارای یک فرکانس تشدید می­باشد. پس از ترکیب این دو ساختار می توان یک فیلتر با سه فرکانس تشدید ایجاد نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: