دانلود پایان نامه برق طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

همانطور که اظهار گردید، در شبکه­های LTE در جهت فروسو از روش دسترسی  بهره گیری می­گردد.  در روش دسترسی OFDMA زیرحامل­ها به صورت پویا به کاربران مختلف تخصیص داده می­گردد. مدولاسیون OFDMA دارای دو ویژگی مهم می­باشد]9[:

اولین ویژگی این مدولاسیون، ایجاد مقاومت شبکه در برابر نویز و محو شدگی می باشد زیرا اگر در زیرکانالی تداخل و یا محوشدگی ایجاد گردد، به راحتی می­تواند زیرکانال دیگری که دچار محوشدگی و یا تداخل نباشد، به کاربر اختصاص دهد.

افزایش ظرفیت، دومین ویژگی این مدولاسیون می باشد. اگر هر کاربر تعدادی زیرحامل مخصوص به خود و بدون تغییر داشته باشد، بعد از تصرف همه­ زیرحامل­ها دیگر سیستم نمی­تواند کاربر جدیدی را بپذیرد، حتی اگر هیچ یک از کاربران قبلی در حال بهره گیری از پهنای باند نباشند. اما در OFDMA با در نظر داشتن این­که زیرحامل­ها به صورت شناور به کاربران تخصیص داده می­شوند، امکان بهره گیری از پهنای باند برای کاربر جدید فراهم می­گردد. این همان مفهوم زیاد شدن ظرفیت را دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد