دانلود پایان نامه برق در مورد سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

انجام مدیریت بافر می­تواند به عنوان عاملی برای دوری از دست رفتن بسته در طراحی الگوریتم مورد بهره گیری قرار گیرد. به عنوان مثال با درنظر گرفتن شرایط بافر مانند طول و یا اندازه­ی بافر، می­توان مانع از، ازبین رفتن بسته به علت پر شدن بافر گردید و یا احتمال از بین رفتن بسته را به­اندازه­ی کافی پایین نگه داشت. با این اقدام کاهش نرخ از دست رفتن بسته  به علت پر شدن بافر فراهم می­گردد. الگوریتم­های در نظر گیرنده­ی شرایط بافر، از اطلاعات حالت بافر که برای ایستگاه مبنا گزارش می شوند، بهره گیری می­کنند. برای مثال به الگوریتم پیشنهاد شده در ]24[ علاوه بر مقدار شناسه­ی کیفیت کانال[2] گزارش شده توسط کاربران در هر بازه­ی زمانی ارسال و بلادرنگ یا غیربلادرنگ بودن کاربران، عامل دیگری به نام گزارش­دهنده­ی­ حالت بافر[3] نیز اضافه شده که از این طریق ایستگاه مبنا بتواند از شرایط بافر آگاه شده و مانع از سرریز بافر و ازدست رفتن بسته به علت پر شدن بافر گردد. در واقع ویژگی­های الگوریتم اظهار شده در ]24[ شامل موردها زیر می باشد:

  • تخصیص منابع سیستم به کاربران براساس گزارش کیفیت سرویس کاربران
  • ظرفیت بافر کاربران محدود می باشد و شرایط بافر را هنگام زمان­بندی کاربران در نظر می­گیرد که از سرریز شدن بافر و از دست رفتن بسته جلوگیری کند.
  • به کاربران بلادرنگ نسبت به کاربران غیربلادرنگ اولویت می­دهد.
  • یک عدالت مشخصی را بین کاربران ضمانت می­کند.

مدل سیستم در نظر گرفته شده در این الگوریتم به این شکل می باشد که بسته­های هر کاربر در بافر  خود که دارای طول­های متفاوتی هستند، ذخیره می­شوند. در هر زیر کانال هر کاربر مقدار سیگنال به نویز خود را به ایستگاه مبنا گزارش می­دهد. با در نظر داشتن مقدار سیگنال به نویز و بهره گیری از روش AMC[4] نرخ کاربر در هر زیر کانال مشخص می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: