دانلود پایان نامه برق درباره شبکه های حسگر بی سیم

  • پشتیبانی از کیفیت سرویس: در شبکه‌های حسگر ممکن می باشد کاربردهای مختلف، نیازمندی‌های کیفیت سرویس (QOS[1]) متفاوتی ازقبیل تأخیر درتحویل و اندازه گمشدن بسته ها داشته باشد. به عنوان مثال بعضی از کاربردها مانند مانیتورینگ حریق نسبت به تأخیر حساس بوده ودرنتیجه نیاز به تحویل به موقع داده‌ها دارند. بعضی دیگر مانند جمع آوری داده برای اکتشاف علمی پیش روی تاخیر تحمل پذیر هستند. اما نمی‌توانند گم شدن بسته هارا تحمل کنند. پس درطراحی پروتکل شبکه بایستی نیازمندی‌های QOSبرای کاربردهای خاص درنظر گرفته گردد.
  • اکثر شبکه‌های حسگر وابسته به کاربرد بوده ونیازمندی های کاربردی متفاوتی دارند. اجرای تمام اهداف طراحی فوق دریک شبکه منفرد ضروری و عملی نبوده و تنها بخشی ازاین اهداف بایستی برای طراحی یک شبکه مشخص مورد توجه قرار گیرند.

    12 Quality Of Service

     متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد