مفهوم تئوری مجموعه فازی توسط زاده[1] [43] در سال 1965 به صورت وسیله­ی قراردادی برای مطالعه عدم­ قطعیت و مدل­سازی نرم مطرح گردید. یک متغیر فازی با بهره گیری از تابع عضویتی که درجه­ای از عضویت را به یک مجموعه اختصاص می­دهد، مدل می­­گردد.

 

مرجع [44] روش الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش چند هدفه­ی فازی را برای تعیین مقادیر بهینه­ی خازن به مقصود بهبود پروفیل ولتاژ و بیشینه­سازی صرفه­جویی کل در شبکه­های توزیع شعاعی به کار برده می باشد. دو تابع هدف بیشینه­سازی صرفه­جویی کل و کمینه­سازی انحراف ولتاژ شین­ها از مقدار استاندارد آغاز فازی شده و سپس در تابع هدف با ضرایب وزنی تاثیر داده می­شوند. این مرجع الگوریتم ژنتیک را برای بهینه­سازی مساله چندهدفه فازی به مقصود تعیین ظرفیت خازن­ها سازگار کرده می باشد.

[1]  Zadeh

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه رشته برق تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع