دانلود پایان نامه برق بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

 

شکل3-3: رسیدن جبهه موج به آرایه­ای از آنتن­ها

 

 

همانگونه که در شکل زیر مشخص می باشد می­توان با حداقل دو گره این روش را پیاده سازی نمود.

 

شکل3‑4: مکان­یابی با بهره گیری از زاویه رسیدن سیگنال

باند پایین ­دقت برای بهره گیری از این روش به صورت زیر محاسبه می­گردد [14] :

همانگونه که مشخص می باشد باند پایین خطا[1] به صورت معکوس با تعداد آرایه (N)، فرکانس(fc) ، سیگنال به نویز (SNR) وفاصله بین آرایه­ها (∆) متناسب می باشد.

در شکل زیر منحنی تغییرات، مینیمم انحراف استاندارد این نوع اندازه­گیری­ها نسبت به سیگنال به نویز به ازای مقادیر مختلف پهنای پالس نشان داده می­گردد. در این شکل که بر اساس تئوری رسم شده می باشد فرض می­گردد چهار عدد آنتن آرایه­ای با توزیع یکنواخت با فاصله­ی 5 سانتی­متر از یکدیگر قرار گرفته­اند. سیگنالینگ مورد بهره گیری فراپهن­باند می­باشد [15] .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: