دانلود پایان نامه با موضوع همسان سازی

برای کدینگ داخلی از کد کانولوشن مادر با نرخ 2/1 و کدهای کانولوشن پنچر[1] شده با نرخ­های 3/2، 4/3، 6/5 و 8/7 بهره گیری می­گردد که این امرکمک به انتخاب نرخ مناسب، وابسته به اندازه تصحیح و بیت ریت مورد نظر می­کند[10]. کدهای درونی و مدولاسیون بین پارامترهایی که طراح شبکه بر روی آن کنترل دارد بسیار مهم­تر می باشد از کدهای بیرونی که مقدم بر آن­ها نیز هستند. به این دلیل می باشد که آغاز به این مبحث می­پردازیم. همانطور که گفته گردید، طراحان شبکه می­توانند بین بسیاری از حالت­های عملیاتی مختلف در زمان بهره گیری از فناوری COFDM یکی را انتخاب کنند. بعضی از این گزینه­ها برای انواع کدهای درونی بهره گیری می­شوند. یک کد RCPC[2] برای سیستم DVB-T تعریف شده می باشد. کدبندی درونی کانولوشن RCPC کدی می باشد که به ازای هر بیت ورودی دو بیت خروجی تولید می­کند. نرخ کدگذاری در این حالت 2/1 می باشد که از تقسیم اندازه بیت­های اطلاعات بر کل تعداد بیت­ها به­دست می­آید. با یک فرآیند شناخته شده با عنوان پنچر کردن امکان سیستماتیک کردن بعضی از بیت­های خروجی یک کدگذار کانولوشنال هست. این به این معنا می باشد که یک بیت ورودی بعد از سوراخ کردن دیگر دو بیت خروجی تولید نمی­کند، بلکه کمتر از آن می باشد از اینرو نرخ کدگذاری افزایش پیدا می­کند. پنج انتخاب برای نرخ کد درونی هست. دامنه از نرخ 2/1 پنچر نشده به 3/2، 4/3، 6/5 و 8/7 می­باشد این به طراح اجازه می­دهد سطح مناسب از اصلاحات خطا را برای کار خود انتخاب کنند. بالاترین حفاظت از خطا در نرخ کد 2/1 می­باشد اگرچه این نرخ دارای بالاترین اضافات می باشد حفاظت بیشتری ارئه می­کند. وقتی تصحیح خطای بالا بهره گیری می­گردد نرخ داده کاهش می­یابد]25[.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد