دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت منابع رادیویی

(3-12)

در ارتباط­ی 3-12،  بیانگر تاخیر بسته­ی سر صف و پارامترهای  و  همان پارامترهای موجود در الگوریتم عدالت نسبی بوده و به همان صورت نیز محاسبه می­شوند و  نیز پارامتری می­باشد که به صورت ارتباط­ی 4-13 قابل محاسبه می باشد:

(3-13)

در ارتباط­ی 4-13،  حدآستانه­ی تاخیر بسته­های کاربر i بوده و  نرخ قابل قبول از دست رفتن بسته برای کاربر i می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد