دانلود پایان نامه با موضوع شناسایی پارامترهای اسکرمبلر در حضور نویز کانال

کوشش ما در این پژوهش بر این می باشد که روش‌ها و تکنیک‌های مختلف در شناسایی پارامترهای اسکرمبلر‌های خطی را مورد مطالعه قرار دهیم. این کار با داشتن رشته بیت‌های خروجی و بر اساس فرضیه‌هایی روی بیت‌های ورودی اسکرمبلر انجام می گردد. البته شخصی که این کار را با بهره گیری از بیت‌های خروجی انجام می‌دهد بایستی دو مقوله را در نظر بگیرد آغاز اصلاح خطا و سپس استخراج پارامترهای اسکرمبلر. با در نظر داشتن خطی بودن اسکرمبلرهای مورد بحث، بهره گیری از روش‌های جبری برای تخمین پارامترهای اسکرمبلر کارآمدترین روش‌ می‌باشد. خصوصاً شیفت رجیسترهای خطی با پسخورد که تابع فیدبک آنها تابعی خطی می‌باشد که در ادامه بیشتر در این باره تبیین داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد