دانلود پایان نامه با موضوع سیستم های OFDM

نتیجه‌گیری

در این فصل ترکیبی از ممان­های آماری تا مرتبه هشتم و کومولان­های آماری تا مرتبه هشتم که با جزییات بیشتری در مرجع [6] به عنوان ویژگی معرفی گردید؛ جهت استخراج ویژگی­های ابتدایی از داده­های دریافتی انتخاب گردید. مطالعه­ها نشان می­دهد که این ویژگی‌ها قادرند تا برای شناسایی انواع مختلفی از مدولاسیون‌های دیجیتال به کار طریقه. مشابه ضرایب سری فوریه برای یک تابع، ممان­های آماری مرتبه بالا و کومولان­های مرتبه بالا نیز، (برای تابع چگالی احتمال) حاوی اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به ویژگی‌های دیگر (نظیر ویژگی‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس) می‌باشند. با این حال علیرغم تمام مزایای بالقوه­ای که آمارگان مرتبه­ی بالا دارند؛ بایستی خاطرنشان نمود که این ویژگی‌ها همچنان با ویژگی‌های ایده­آل، فاصله ‌دارند. این ادعا به دو دلیل قابل اثبات می باشد. دلیل نخست اینکه بیشتر این ویژگی‌ها در نسبت‌های پایین سیگنال به نویز، دارای مقداری نزدیک به صفر می باشد. به عنوان مثال براساس میانگین مقادیر کومولان­ها، که در شکل­های2-4-الف تا 2-4-ر. نشان داده گردید، به ازای SNR کمتر از dB4- فرق بین سیگنال­ها دشوار خواهد بود. دلیل دوم آنکه، مقادیر یک ویژگی در مدولاسیون های مختلف با هم برابر می باشد. به عنوان نمونه، مطابق شکل2-3-ذ. مقدار ویژگی ممان مرتبه‌ی هشت-صفر، برای 8 نوع از این مدولاسیون‌ها، نمی‌تواند مبین صفات برجسته‌ای باشد. (خواننده علاقه‌مند می‌تواند نمونه‌های بیشتری از ویژگی‌ها را، لیست نماید).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: