دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از فناوری فراپهن باند برای سیستم های مکان یاب

الف : موضوع طرح با جزئیات کامل مطرح  می­گردد. این جزئیات شامل:

  • انتخاب سیگنالینگ  2- مدل کردن اندازه­گیری­ها  3- انتخاب معیار سنجش خطا   4-مطالعه اثر فاصله بر بهینه­سازی   5- تشریح الگوریتم

ب: اظهار تفاوت طرح ارایه شده با طرح­های انجام شده قبلی

ج: معرفی نرم افزار و توابع بهینه­ساز

د: انجام شبیه­سازی­های انجام شده قبلی با بهره گیری از توابع بهینه­ساز و تست نتایج

ه: شبیه­سازی الگوریتم  پیشنهادی مطرح شده

ی: مطالعه نتایج انجام می­گردد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: