دانلود پایان نامه ارشد طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

1-1-1- Strip-Map SAR

این نوع از SAR  که قادر به تهیه‌ی تصاویر نواری از عوارض زمین می باشد، شکل ‏1-3، تحت عنوان

strip-map SAR شناخته می گردد. در این حالت رادار در ارتفاع و سرعت ثابتی از سطح زمین حرکت می کند. پرتو آنتن رادار با یک زاویه‌ای زیر سطح افق قرار دارد. این پرتو ثابت بوده و هیچ نوح چرخش الکتریکی یا مکانیکی را دارا نیست. با این شرایط زمین روشن شده توسط پرتو رادار در طول مسیر پرواز نواری خواهد بود که پهنای آن تابعی از ارتفاع هواپیما ، زاویه پرتو نسبت به افق  و پهنای پرتو خواهد بود.

1-1-2- Spot SAR

این توانایی در SSAR هست که پرتو آنتن را بصورت مکانیکی یا بصورت الکتریکی بر روی ناحیه خاص یا هدف خاصی، بیشتر از حد معمول رادار SAR متمرکز کند. از این رو زمان پرتوافکنی(زمان نظاره) بر روی منطقه، برای  SSARافزایش می‌یابد و بالطبع با افزایش این زمان

شکل ‏1-3- Strip-Map SAR

رادار اطلاعات بیشتری را از آن ناحیه می‌تواند جمع کند. این کار باعث افزایش تفکیک پذیری تصویر می گردد. بیشترین زمان ممکن برای پرتو افکنی بر روی هدف، در رادار strip-map SAR متناسب با پهنای پرتو آنتن رادار می باشد. این مطلب در شکل ‏1-5 نشان داده‌شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: