دانلود پایان نامه ارشد طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

چندگانگی فرکانسی در واقع روشی برای تخصیص پراکنده­ی زیرحامل­ها به کاربر می باشد که می­تواند با نگاشت مناسب گروه زیر حامل­ها در زیر کانال­ها به کار گرفته گردد. در این روش بلوک منابع به جای تخصیص پیوسته به صورت گسترش یافته به کاربر تخصیص می­یابد و هدفش نیز مقابله با محو شدگی می باشد. در واقع این روش باعث عملکرد بهتر شبکه در تخصیص منابع می­گردد زیرا بلوک منابع را به کاربرانی که در بازه­ی زمانی ارسال کانال همبسته­ای ندارند به صورت گسترش یافته در زیرکانال­هایی که دارای بیشترین نرخ ارسال هستند، تخصیص می­دهد. با این اقدام کاربر، پیش روی محو شدگی مقاوم می­گردد و نرخ ارسال شبکه نیز به علت تخصیص بلوک منبع در بهترین زیرکانال افزایش می­یابد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد