دانلود پایان نامه ارشد زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

[4] کارایی زمانبندی‌های متمرکز و توزیع شده در شبکه مش بی سیم را با هم مقایسه کرده می باشد. نتیجه مطالعات نویسندگان نشان می‌دهد که برای ترافیک دراز مدت و پایدار به/ از BS،  زمانبندی متمرکز نسبت به زمانبندی توزیع شده سربار کمتری دارد.

در بحث زمان‌بندی ارسال‌ها در شبکه‌های مش بی‌سیم با دو موضوع روبرو هستیم:

  • تعیین زمان ارسال پیغام‌های کنترلی
  • اختصاص پنجره‌های زمانی در زیر فریم دیتا به گره‌‌‌های شبکه برای حمل ترافیک کاربران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد