دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

گروه مهندسی برق ـ قدرت
سمینار کارشناسی ارشد

عنوان :
مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER  

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
در این پروژه از مداری با عنوان مدار امپدانسی z-source inverterو روش کنترلی
آن بحث میکنیم . مداری که قابلیت اتصال و کوپل با تمام انواع مبدلهای ac to dcو dc
 to acو dc to dc وac to ac را دارد .از مزایای دیگر آن ، قابلیت اتصال به هر دوی
اینورترهای منبع جریانی و ولتاژی می باشد .
در واقع این مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرایط متقارن و بصورت ضربدری
و مابین منبع dc و مبدل اسـت . اسـتفاده از ایـن مـدار بـدلیل توانـائی ایـن مـدار در
افزایش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با در نظر داشتن محـدودیتهای سـخت افـزاری و )
افزایش مناسب و بموقع ولتاژ می باشد بنـابراین در شـرایطی کـه امکـان افتـادگی ولتـاژ
( voltage sag) و فیلیکر و سایر اغتشاشات ولتاژی از سوی منبع وجود داشته باشد
و یا افت ولتاژ بدلیل ایجاد جریان بالا در خط که عواملی مانند اتصالی یـا راه انـدازی
موتور را دارد ،باشد میتوان از این مدار بهره گیری نمود .
کنترل وراه اندازی موتورها و dspها نیز میتوانند بدلیل تغییر شرایط موتور با توجـه
به مشخصه های سرعت موتور دچار تغییر ولتاژ شوند ، در این موقع نیز z-s میتواند
تأثیر خوبی را اعمال کند.
در این پروژه ما کوشش در معرفی و تبیین بیشتر مدار z-s و ایجاد قابلیت توس ط آن
را داریم و در پایان توسط نرم افزار matlab نتایج شبیه سازی یک اینورتر ولتـاژی
که با مدار z-s کوپل شده می باشد را در جهت افزایش ولتاژ نشان میدهیم.
مقدمه
روشهای بسیاری جهت بالابردن کیفیت تـوان و همچنـین کنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ
جلوگیری از تغییرات ناخواسته و هم تغییر خواسته کاربرد یافته می باشد
مداری دیگر برای کنترل ولتاژ که یک مدار امپدانس اسـت بـا نـام z-source موجـود
می باشد که مشخصه های بهتری نسبت به کنترلرهای دیگر میتواند ارائه کند و در تمـام
انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانیورترها در هر دو حالت
ولتاژی و جریانی میتواند بکار رود .
این مدار در اصل واسطهای بین منبع و مبدل میباشد و مزیت مشترکی را برای تمام
مبــدلهای در مقیایســه بــا مبــدلهای ولتــاژی و یــا جریــانی تجــاری (معمــولی) کــه
محدودیتهای در کاربردشان وجـود دارد بوجـود مـی اورنـد . بـرای معرفـی از کوپـل
اینورتر و z-source بهره گیری میکنیم.

تعداد صفحه : 90

قیمت: 14700 تومان


 

***

—-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *