دانلود پایان نامه ارشد رشته برق شبکه‌های حسگر

به وسیله الگوریتم مسیریابی جغرافیایی، به سمت ناحیه مورد نظر ارسال می شوند و اقدام همه پخشی تنها وقتی صورت می‌گیرد که علاقمندی به ناحیه مورد نظر رسیده باشد ودیگر اقدام همه پخشی در سطح کل شبکه صورت نمیگرد. همچنین داده‌های اکتشافی هم تنها درجات گرادیان هایی حرکت می‌کنند که توسط علاقمندی ها ایجاد شده‌اند و پس هزینه داده‌های اکتشافی نیز کاهش پیدا می کند. درنهایت الگوریتمGEAR  باعث اقدام انتشار بهینه برای کاربردها و شبکه‌هایی می گردد که ازپرسش هایی در سطح ناحیه جغرافیایی بهره گیری می‌کنند. فرآیند ارسال بسته‌ها به مقصد دراین روش ازدو مرحله تشکیل شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد