دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

برای هر 10بازه­ی زمانی ارسال که تشکیل دهنده­ی یک فریم می­باشند، سطح پایین­تر مطابق با الگوریتم زمان­بندی (PF)[1] بلوک منابع را به کاربران غیر بلادرنگ و الگوریتم بیشترین گذردهی به کاربران بلادرنگ تخصیص می­دهد. در kامین بازه­ی زمانی ارسال فقط جریان­هایی که هنوز کل اطلاعات محاسبه­شده­­شان توسط الگوریتم FLS، یعنی  را در بازه­ی زمانی ارسال قبلی ارسال نکرده­اند در همان فریم زمان­بندی شده و اطلاعاتشان را ارسال می­کنند. پس یک منبع اطلاعات که کل اطلاعات محاسبه شده­اش از طریق الگوریتم FLS را  ارسال کرده می باشد، فرصت ارسال را تا شروع فریم بعدی از دست خواهد داد. حال در هر بازه­ی زمانی ارسال بین کاربرانی که بین آنها زمان­بندی صورت می­گیرد.  آغاز کاربران دارای ترافیک بلادرنگ انتخاب و از طریق الگوریتم بیشینه گذرده زمان­بندی می­شوند و با در نظر داشتن شرایط کانال که در این الگوریتم در هر 2 بازه­ی زمانی ارسال یک­بار توسط کاربران به ایستگاه مبنا گزارش داده می­گردد و مقدار سیگنال به نویزشان بلوک منبع دریافت می­کنند. بعد از تخصیص بلوک منابع به کاربران بلادرنگ اگر بلوک منابعی باقی مانده بود به کاربران غیربلادرنگ که از طریق الگوریتم عدالت نسبی
زمان­بندی شده­اند، تخصیص می­یابد. الگوریتم عدالت نسبی بلوک منابع را در جهت فروسو به کاربر غیربلادرنگی که دارای بهترین مقدار  می باشد، تخصیص می­دهد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: