دانلود پایان نامه ارشد حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

 

با در نظر داشتن هدف این پایان نامه که حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده­های زمینی با رویکرد بازتولید می­باشد، بر این تلاشیم جهت مطالعه کارایی گیرنده­ی مورد نظر منحنی احتمال خطای آشکارسازی سمبل­ها را بر حسب نسبت توان سیگنال به توان نویز برای روش­های مختلف تخمین کانال ترسیم نموده­ و همچنین برای مطالعه دقیق­تر کارایی الگوریتم­های پیشنهادی منحنی اتلاف تضعیف کلاتر در گیرنده­ی مراقبت رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T را نیز ترسیم نماییم. در فصل دوم این پایان­نامه آغاز به ساختار فرستنده­ و گیرنده­ی فریم OFDM و بهره گیری از این ساختار در سیگنال DVB-T خواهیم پرداخت، در فصل سوم نیز به آشنایی با پخش زمینی تلویزیون دیجیتال خواهیم پرداخت و در فصل چهارم شبیه­سازی­ گیرنده­یDVB-T  و بازتولید سیگنالDVB-T  ارائه خواهد گردید و نیز مسائلی که در ارتباط با موضوع حذف سیگنال­های تداخلی در کانال مرجع در رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T با بهره گیری از روش بازتولید با آن مواجه هستیم مانند عدم تعادل مولفه­ی هم­فاز و متعامد[1]در فرستنده، عدم یکنواختی[2] پاسخ فرکانسی، خطا در تخمین فرکانس حامل جهت بازتولید، یافتن نرخ خطای مناسب[3](BER) بر حسب نسبت سیگنال به نویز[4](SNR) مطالعه و شبیه­سازی خواهد گردید. در انتها فصل پنجم را به نتیجه­گیری و ارائه­ی پیشنهاداتی برای کارهای آینده اختصاص خواهیم داد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد