دانلود پایان نامه ارشد بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب

در TH-PPM سیگنال ارسالی ( ) برای کاربر ام  بصورت زیر نشان داده می­گردد:

(2-1)

که در آن  دوره­ی سمبل[4]،  داده­ی ارسال شده­ی ام (برای داده­های باینری ) برای امین کاربر،  اندیس مدولاسیون[5] می­باشند و  گسترده شده پالس اولیه می­باشد که به صورت زیر تعریف می­گردد:

(2-2)

کد گسترده­ای می باشد که برای هر کاربر یکتا می­باشد و دسترسی چندگانه را برای کاربران میسر می­سازد (این کد همانند کدهای بهره گیری شده در CDMA می­باشد، اما طول آن بسیار کمتر می باشد)،  شیفت زمانی برای  و  تعداد پالس­ها ( ) در یک دوره­ی سمبل می­باشد. هر پالس (در CDMA به آن چیپ[6] گفته می­گردد) بازه­ی زمانی  را اشغال می­کند، پس:

(2-3)

از آنجاییکه ساخت پالس گوسی و مشتقات آن بسیار آسان می باشد، شکل پالس بهره گیری شده برای PPM معمولا مشتق مرتبه­ی اول و یا مشتقات بالاتر تابع گوسی می­باشد. از آنجاییکه آنتن­ها مقادیر DC سیگنال را انتقال نمی­دهند، معمولا از مشتقات پالس گوسی که دارای مولفه­ی DC صفر می­باشند، بهره گیری می­گردد. مشتق مرتبه­ی اول تابع گوسی را می­توان به صورت زیر نشان داد:

(2-4)

که در آن  و  به ترتیب دامنه و گستردگی (پهنای) پالس و  پارامتر شیفت زمانی می­باشند. مشتق مرتبه­ی اول پالس گوسی در حوزه­ی زمان و فرکانس در شکل 2-1 نشان داده شده که در آن  و  می باشد. همانطور که در شکل 2-1 نشات داده شده، این پالس در حوزه فرکانس، دارای پهنای بسیار بالایی می­باشد و دارای مولفه­ی DC صفر و فرکانس پایین کمی می باشد که آن را برای بهره گیری در مخابرات فراپهن­باند مناسب می­سازد [5] .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد