جدول (5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی

سناریو حالت تلفات توان انحراف ولتاژ ظرفیت نصب شده تابع هدف
اول 1 380.86 0.044886 400 1.5406
2 502.22 0.055633 300 1.9684
3 427.7752 0.0481 1.6893
4 608.25 0.061252 2.2754
دوم 1 385.8558 0.0458 400 1.5665
2 498.8805 0.0553 300 1.9560
3 503.3072 0.0478 1.8317
4 517.8267 0.0569 2.0214

 

 

با در نظر داشتن مقادیر فهرست شده در جدول (5-1)، می­توان ادعا نمود که مقادیر سه پارامتر در حالت اول سناریوی اول، بهتر از حالت اول سناریوی دوم می باشد. اندازه انحراف ولتاژ دو سناریو، چندان از هم متفاوت نبوده و ظرفیت نصب شده در هر دو سناریو دقیقا مشابه می باشد. جدول (5-2)، مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده دو بانک­ خارنی را در شبکه­ی نمونه نمایش می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق در مورد:ربات سیار چرخ دار