دانلود پایان نامه ارشد برق همزمان سازی

 

در شکل(3-2) ساختار کلی فرستنده در سیستم DVB-T نشان داده شده می باشد. مشخص می باشد که داده اولیه پس از عبور از مراحل مختلفی آماده برای ارسال می­باشد که این مراحل در حالت کلی عبارتند از MPEG-2، کدینگ و اینترلیوینگ ،که در دو مرحله خارجی و داخلی انجام می­گردد، ساخت فریم، مدولاسیون OFDM و اعمال زمان محافظ. در این بخش قسمت­های مختلف این ساختار با جزییات مورد مطالعه قرار خواهند گرفت]19[.

 

شکل3-2: ساختار کلی فرستنده DVB-T

 

فرستنده­های تلویزیون دیجیتال دو نوع می­باشد، فرستنده­های تمام ترانزیستوری و فرستنده­های لامپی(IOT)[1]. فرستنده­های با لامپ تترود می­توانند جهت پخش زمینی با توان بالا مورد بهره گیری قرار گیرند. سازمان­های پخش عموما سیگنال­های تلویزیون دیجیتال زمینی را در سطح توان پایین­تر از توان پیک تلویزیون­های آنالوگ به کار می­گیرند. این امر به این خاطر می باشد که شدت سیگنال مورد نیاز جهت دریافت تلویزیون دیجیتال پایین­تر از مقدار مورد نیاز جهت دریافت سیگنال­های تلویزیونی آنالوگ می­باشد. از اینرو انتظار می­رود که توان­های خروجی مورد نیاز به وسیله­ی اکثر فرستنده­های تلویزیون دیجیتال زمینی از طریق کاربرد فناوری تمام ترانزیستوری[2] قابل دستیابی باشد. ساختار کلی یک فرستنده­ی تلویزیون دیجیتال در شکل زیر آمده می باشد. این بلوک دیاگرام شامل یک مدولاتور و سپس یک تصحیح گر خطی برای حذف اعوجاج­هایی که هنگام تقویت سیگنال تلویزیون دیجیتال به­وجود آمده می باشد، می­باشد. سیگنال با بهره گیری از مبدل به فرکانس کانال RF خواسته شده می­رسد. سیگنال در نهایت جهت رسیدن به سطح توان مورد نیاز فرستنده تقویت نهایی می­گردد]4[.

[1] Inductive Output Tube

[2] solid state

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: