دانلود پایان نامه ارشد برق شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC

شکل (‏4‑13) تغییرات جریان نرمالیزه­شده نسبت به ولتاژ DC نرمالیزه­شده اعمالی برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (10،0) با .

شکل (‏4‑14) تغییرات جریان نرمالیزه­شده نسبت به ولتاژ DC نرمالیزه­شده اعمالی برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (10،0) با .

شکل (‏4‑14) تغییرات جریان عبوری از نانولوله کربنی نسبت به میدان DC اعمالی برای حالتی که  می باشد را نشان می­دهد. در این شکل نیز مانند شکل (‏4‑8) اُفت جریان نظاره می­گردد، اما دامنه جریان در این حالت به­دلیل کاهش ضریب مشخصه نانولوله کربنی (کاهش شعاع نانولوله کربنی) کمتر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: