دانلود پایان نامه ارشد برق شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

فرستنده زمینی سیگنال ارسالی را در زاویه 10 تا 30 درجه افقی ارسال می کند. همانطور که شکل (1-25) نشان می‌دهد، یک شکاف مخروطی شکل وارونه هست که سیگنال در آن یا وجود ندارد و یا ضعیف می‌باشد. بعبارت دیگر پترن عمودی فرستنده، ناحیه مخروطی را شامل نمی‌گردد. هنگامی که هواپیما از ناحیه مخروطی عبور می کند، عقربه نشان‌دهنده گیرنده VOR، حول خود می‌چرخد و غیر قابل اطمینان می گردد (در اصطلاح گیج می گردد). بطور دقیق نمی‌توان موقعیت مخروط را تعیین نمود، اما پایداری عقربه نشان‌دهنده[2] صحت دریافت سیگنال را تائید می کند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: