دانلود پایان نامه ارشد برق سیستم های مخابراتی

اطلاعات دریافتی توسط آرایه آنتن دارای خاصیت ایستایی ضعیف می باشد. در اقدام، فرض ایستایی ضعیف در محاسبه ماتریس کوواریانس داده های دریافتی، مورد بهره گیری قرار می گیرد. برای این که سیگنال دریافتی دارای خاصیت ایستایی ضعیف باشد، در هنگام نمونه برداری از داده ها، بایستی منابع ارسال سیگنال و سنسورهای دریافت کننده بدون شتاب  باشند.

 

  سیگنال های چندگانه

اگر چندین سیگنال از منابع متفاوت توسط آرایه سنسورها دریافت گردد، این سیگنال ها بایستی از نظر زمانی[2] نسبت به هم ناهمبسته[3]بوده و یا به بیانی دیگر ناهمبسته زمانی[4] باشند.

 

نویز (Noise)

فرض بر این می باشد که نویز موجود در داده های اندازه گیری شده نسبت به سیگنال های ارسالی، ناهمبسته زمانی هستند. هم چنین نویز دریافتی دارای میانگین صفر بوده و از لحاظ زمانی و فضایی، فرآیندی سفید و نسبت به زمان و مختصات فضایی ناهمبسته می باشد.-

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: