دانلود پایان نامه ارشد برق زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

سه اقدام اصلی در MMAC هست[22]:

  • نگهداری از ساختار اطلاعات همه‌ی کانال‌ها در هرگره.
  • مذاکره کردن کانال‌ها در طول پنجره ی ATIM[1]. مذاکرات از طریق یک کانال از پیش شناخته شده برای همه‌ی گره‌ها صورت می‌گیرد.
  • انتخاب یک کانال. معیار این اقدام بهره گیری از یک کانال باکمترین تعداد جفت‌های منبع-مقصدی می باشد که آن کانال را انتخاب کرده اند.

هنوز مسائل متعددی وجود دارند که در MMAC حل نشده اند:

  • فرض شده می باشد که RTS/CTS همواره در IEEE 802.11 DCF فعال می باشد. لیکن در حقیقت RTS/CTS یک کارکرد اختیاری در DCF می باشد.
  • رسیدن به همزمانی سراسری در یک شبکه اقتضائی باتعداد گره‌ها و پرش‌های زیاد، بسیار مشکل می باشد.
  • ممکن می باشد زمان عوض کردن کانال[2] بسیار بزرگ باشد.
  • معیار انتخاب کانال برمبنای کمترین تعداد جفت‌های منبع-مقصد برای هرکانال، همیشه معیار مناسبی نیست. بهره گیری از بسته‌های درحال انتظار به عنوان یک معیار برای انتخاب کانال، عملکرد بهتری به دست می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد