دانلود پایان نامه ارشد برق ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

به این ترتیب کافی می باشد برای ایجاد فضای مقیاس در تصویر، فیلترهای گاوسی مختلف با مقدار واریانس[3] های متفاوت را روی تصویر اعمال کنیم. به این ترتیب تصاویر مات شده و به نوعی اطلاعات موجود در آن ها کاهش می یابد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد