الگوریتم ژنتیک یک مدل محاسباتی می باشد که بر مبنای فرآیند­های تکاملی می­باشد و برای حل مسائل بهینه­سازی بسیار کاربردی می­باشد. در این روش جواب­های ممکن مسئله که جمعیت را تشکیل می­دهند در طی یک فرآیند تکاملی به سمت بهترین و بهینه­ترین جواب همگرا می­گردند. در واقع از میان جمعیت موجود تعدادی از جواب­ها که دارای شایستگی بیشتری هستند به عنوان والدین برای نسل بعد انتخاب          می­گردند و سپس با به اعمال عملگر­های همبری و جهش روی جواب­های انتخاب شده جمعیت نسل بعد تولید می­گردد و این فرآیند تا رسیدن به جواب بهینه ادامه می­یابد (فلاح پیشه 1392، 3). شکل 3-1 الگوریتم ژنتیک اعمالی برای جایابی بهینه سیستم­های فتوولتائیک را نشان می­دهد. تعداد شینه­های سیستم در اینجا N در نظر گرفته شده می باشد پس N-1 محل کاندیدا برای نصب سیستم فتوولتائیک موجود می­باشد (در شینه مرجع سیستم فتوولتائیک نصب نمی­گردد).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رشته برق درباره الگوریتم پیمایش تصادفی