اختلاف بین دمای آب خروجی از اکونومایزر ودمای آب اشباع درفشار درام را نقطه APPROACH می نامند.اگر این اختلاف کم باشد،در قسمت اکونومایزر تولید بخار وجود خواهد داشت که این امر باعث گرفتگی مسیر آب توسط بخار می گردد.همچنین در این حالت دمای دود خروجی از اکونومایزر کاهش یافته وامکان خوردگی اسیدی هست.زیاد بودن این اختلاف نشان دهنده بالا بودن دمای دود خروجی از اکونومایزر می باشد.در این نقطه اختلاف دما را مطابق جدول(1-7)درذظر می گیرند ..

جدول (1-7) مقدار نقطه تنگنا وApproach در انواع دیگ بازیاب

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع