دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد شبکه‌های حسگر

روش جذب دو مرحله‌ای برای شبکه‌های با تعداد گیرنده کم به خوبی کار می کند اما بعضی ازدسته برنامه‌های کاربردی نیاز به ارتباط حسگر به حسگر دارند. مثلاً شبکه ممکن می باشد تعدادی حسگر داشته باشد که اغلب در حالت کم مصرف قرار گرفته باشند اما هنگام به وقوع پیوستن یک رویداد خاص توسط گره‌های همسایه تحریک شوند و فعال گردند. خاصیت این کلاس از برنامه‌های کاربردی اینست که تعداد زیادی ازحسگرها به این داده‌ها علاقمندند و بسیاری از حسگرها هم این داده‌ها را منتشر می‌کنند. درچنین کاربردی روش جذب دو مرحله‌ای بسیار ضعیف اقدام می کند زیرا همه به گونه فعال پیغام‌های علاقمندی ارسال می‌کنند وحتی درصورتی که چیزی تشخیص داده نشود برای حسگرهای دیگر گرادیان تشکیل می‌دهند. روش انتشار بیرون دهنده برای چنین کاربردهایی طراحی شده می باشد و با وجود یکی بودنAPI های این روش باروش جذب دومرحله­ای دراین روش تأثیر منابع و گیرنده‌ها جا به جا می گردد یعنی گیرنده

غیر فعال شده می باشد و اطلاعات مربوط به علاقمندی ها به صورت محلی درداخل گره ای که درخواست داده مورد نظر را دارد باقی می‌ماند. همچنین درمقابل منابع تأثیر فعالانه‌ای برعهده می‌گیرند و دراین حالت داده‌های اکتشافی بدون رسیدن علاقمندی ها به داخل شبکه فرستاده می گردد. دراین روش مانند روش جذب دو مرحله‌ای بارسیدن داده اکتشافی به گیرنده یک پیغام تقویت کننده تولید می گردد و به صورت بازگشتی مسیر برگشتی رابه سمت منبع طی می کند ویک گرادیان تقویت شده را شکل دهی می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: