پس از تعریف مدل فازی تاکاگی– سوگینو و کنترل فازی آن براساس روش جبران­ساز موازی توزیع یافته به مطالعه مسئله پایداری آن می­پردازیم. تاناکا و سوگنو از روش لیاپانوف برای به دست آوردن شرایط پایداری سیستم فازی تاکاگی – سوگنو بهره گیری نمودند. به این معنی که سیستم فازی تاکاگی – سوگینو به گونه مجانبی پایدار می باشد اگر ماتریس مثبت p وجود داشته باشد بطوریکه   برای زمان پیوسته و  برای زمان گسسته، که در آن یک انتخاب برای ،  می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری