دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال

اگرچه DVB-T پارامترهای ارسالی متعددی دارد، در این جا فرض می­کنیم که فرستنده­ی DVB-T از OFDM با زیرحامل­های 64 تایی ( مدوله شده­ی _QAM64) بهره گیری می­کند. تعداد زیرحامل­ها 2048N1= ( مود 2k) یا 8192N2= ( مود 8k) می­باشد. در شکل (4-1) نشان داده شده که برای هر دو مود 2k و 8k در سمبل­های OFDM هم پایلوت­های پیوسته و هم پایلوت­های پراکنده حضور دارند. بخش مفید OFDM دارای مدت زمان  می­باشد. (مقادیر مربوط به کانال 8MHz می باشد). طول پیشوند گردشی ((cp0.125  فرض می­گردد پس تعداد نمونه­های cp ((chips در یک سمبل OFDM 256∆1= و 1024∆2= می­باشد. سیگنال OFDM از طریق کانال بیسیم به گیرنده ارسال می­گردد، که کانال چند مسیره بوده و نویزی می­باشد. در گیرنده آغاز سیگنال دریافتی به باند پایه منتقل می­گردد، فیلتر و نمونه برداری شده و در گیرنده­ی مطرح شده پردازش می­گردد ]20[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد