دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ردیابی اشیاء متحرک چندگانه

 

همان گونه که در جدول شماره 3 نیز می توان دید، ضعیف ترین عملکرد در این دنباله مربوط به روش پیشنهادی اول می باشد. دلیل این امر نیز مشابه دلیل ذکر گردیده در ارتباط با دنباله فریم قبلی می باشد. مقایسه فریم شماره 56 و 71 به خوبی تغییر زاویه دوربین در طول این دنباله فریم را نشان می دهد. با در نظر داشتن این نکته که ابعاد تصویر تغییر چندانی نداشته می باشد، الگوریتم Mean Shift نیز به خوبی توانایی ردیابی هدف را داشته می باشد. الگوریتم CAM Shift نیز به دلیل مشابه دلیل ذکر گردیده در دنباله قبل عملکرد نسبتا ضعیفی داشته می باشد. مشابه دنباله قبل بهترین عملکرد در این دنباله نیز مربوط به الگوریتم پیشنهادی دوم می باشد. این مساله نشان دهنده قدرت این الگوریتم در ردیابی تصاویر به دست آمده از دوربین متحرک می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: