دانلود پایان نامه ارشد:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

 

شکل 2-3  انواع اجزاء [1]

جدول شماره 2-1 عملکرد سطح انتخابگر فرکانس ها با اشکال متفاوت (یک سطح انتخابگر فرکانس بدون لایه دی الکتریک) [2]

 

جداسازی باند

کوچک

پهنای باند

بزرگتر

پایداری

زاویه ای

شکل

اجزا

1 4 4 دوقطبی
2 2 2 صلیب
1 1 1 حلقوی
2 3 3 سه قطبی
3 3 3 دوقطبی متقاطع
1 1 1 حلقه مربعی

 

این می باشد که پاسخ فرکانسی ساختاری با این اجزاء با تغییر زاویه تابش، تغییر چندانی نداشته باشد. همچنین، جداسازی باند[1]، گذر سریع بین دو باند می باشد. با در نظر داشتن توضیحات مفصلی که در [1] داده شده می باشد، برای کاربردهایی با پهنای باند بزرگ، عناصر حلقوی به دلیل پایدار بودن در برابر زاویه تابش و کوچک بودن ابعادشان بر حسب طول موج مناسب­ترین و عناصر گروه سوم (صفحه­ای­ها) نامناسب­ترین هستند.

1 Band separation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد