دانلود پایان نامه ارشد:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

باعث می­گردد که سمبل اطلاعات گسترش یافته و یک ساختار تک حاملی مجازی تولید گردد. در نتیجه
SC-FDMA نسبت توان بیشینه به متوسط کمتری در مقایسه با OFDMA دارا می­باشد]11[. این ویژگی باعث بهره گیری از SC-FDMA در جهت فراسو می­گردد. زیرا باعث کارایی توان ارسالی کاربران می­گردد]12[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد