دانلود پایان نامه ارشد:طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

با در نظر داشتن مزیت هایی که در فصل قبل برای سیستم های MIMO ذکر کردیم و همچنین پیشرفت های صورت گرفته در دهه ی اخیر در زمینه ی پردازش سیگنال و ساخت مدارهای مجتمع پر سرعت که به کار گیری چند آنتن در شبکه های مخابراتی را تسهیل کرده می باشد، به کارگیری این تکنولوژی را در مخابرات بیسیم بسیار مورد توجه قرار داده می باشد. از طرف دیگر، مخابره بر روی کانال بیسیم در معرض محوشدگی چند مسیره قرار دارد. هر چند سیستم های تک- حامل که از ساختار MIMO بهره گیری می کنند دارای ویژگی منحصر به فرد در ارتقای ظرفیت سیستم درکانال های چند مسیره می باشند، اما پیچیدگی بسیار زیاد گیرنده ی MIMO در مخابره بر روی کانال با محوشدگی چند مسیره یک مشکل اساسی در پیاده سازی اینگونه سیستم ها به حساب می آید. در واقع گیرنده ی MIMO نه تنها با پیچیدگی همسان ساز مورد نیاز برای کانال های با محوشدگی چند مسیره روبه رو می باشد، بلکه تداخل بین آنتنی ناشی از ارسال همزمان سیگنال از چند آنتن، این امر را با دشواری بسیار زیادی همراه می کند. بهره گیری از تکنیک OFDM در سیستم های MIMO یک راه بسیار موثر در عملی کردن پیاده سازی اینگونه سیستم ها به حساب می آید. در OFDM، با تقسیم کانال به تعداد زیادی زیرکانال باریک باند و در نتیجه افزایش طول سمبل های ارسالی که موجب تبدیل کانال با محوشدگی گزینشگر فرکانسی به کانال های موازی با محوشدگی یکنواخت فرکانسی می گردد، حذف یا کاهش عمده ی ISI امکان پذیر می گردد. از طرف دیگر با در نظر داشتن اینکه MIMO و OFDM هر دو تکنیک هایی جهت افزایش نرخ داده هستند، ترکیب این دو تکنیک کارایی پهنای باند[1] بسیار زیادی را برای سیستم مخابراتی فراهم می آورد. به علاوه، با استخراج دایورسیتی فضایی توسط سیستم های MIMO (به ویژه ترکیب کارآمد دایورسیتی های زمانی، فرکانسی، و فضایی) و ترکیب آن با تکنیک OFDM مخابره با نرخ داده ی بالا همراه با پوشش وسیع را ممکن می کند. پس، ترکیب دو تکنیک قدرتمندMIMO  و OFDM بسیار جذاب بوده به طوری که از آن به عنوان آینده ی مخابرات بیسیم نظیر نسل چهارم سیستم های بیسیم همراه[2] دانسته می گردد

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: